Molenmuseum De Eendragt Anjum


>> Molenmuseum De Eendragt Anjum
koren pelmolen en herbergt zes zolders kijkgenot, gerestaureerde Kromhout middeldruk moter 40 pk uit 1920, expositie, permanente schelpenexpositie, foto-expo van molens in Fryslán en Dongeradeel, molenaarsattributen, boerenspul, timmergereedschap,


 

 

 

 

 

kunst-en-cultuur-friesland, museums-in-friesland, Molens-in-friesland, -0519-, -q-12-18-